Deze site geeft een overzicht van de database taal SQL. SQL is de taal waarmee de gegevens van een DBMS (database management system) te beheren zijn. Verschillende DBMS'en gebruiken hun eigen dialect van SQL, hiervoor kun je het best de documentatie van je DBMS raadplegen. De taal-elementen die we hier behandelen zijn voornamelijk ontleend aan de sql-92 standaard en worden door de meeste DBMS'en ondersteund.